E-aineistojen koekäytön palautelomake / Feedback on e-resources trials
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

maanantai 9. tammikuuta 2012

Uusia e-aineistoja / New e-resources

Itä-Suomen yliopiston käyttöön on hankittu lukuisia uusia e-aineistoja. Aineistot löytyvät kirjaston Nelli-portaalista (http://www.nelliportaali.fi/). Lisätietoja: nelli@uef.fi
**********
Several new e-resources have been acquired for the University of Eastern Finland. E-resources can be found in the Nelli portal of the University of Eastern Finland Library (
http://www.nelliportaali.fi). For more information: mailto:nelli@uef.fi

Project MUSE: Premium Collection
Project MUSE on taiteiden, humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden alojen e-lehtipalvelu, josta on hankittu lisää lehtiä käyttöön. Palvelun Standard-lehtipaketti (335 e-lehteä) on vaihdettu laajempaan Premium-lehtipakettiin (540 e-lehteä).  Premium-kokoelma sisältää myös kaikki Standard-kokoelman lehdet.  - Lehtilista
**********
Project MUSE includes scientific full text journals of arts, humanities and social sciences. Standard Collection of MUSE (335 journals) has been changed to the broader Premium Collection (540 journals). All journals in the Standard Collection also includes in the Premium Collection.  - Title list

EDILEX: e-lehtiä ilman julkaisuviivettä / Finnish judicial e-journals without embargos
Edilex-lakipalvelussa on jatkossa käytössä ajantasaisina ilman julkaisuviivettä myös seuraavat lehdet:
- Defensor Legis (vuodesta 2000-)
- Lakimies (vuodesta 1996-)
- Oikeus (vuodesta 2000-)
- Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (JFT) (vuodesta 2000-)
- Ympäristöjuridiikka (vuodesta 2004-)
- Oikeustieto (vuodesta 1995-  Huom! Tällä lehdellä 9 kuukauden julkaisuviive)
**********
Edilex database covers Finnish and European union legislation. From now on Finnish e-journals in Edilex are without embargos.

Suomen Laki (Suomenlaki.com)
Suomen Laki -palvelu sisältää Suomen voimassa olevan lainsäädännön ja valikoidut tärkeimmät EU-säädökset ajantasaisina ja toimitettuina sekä kansallisen lainsäädännön myös ruotsiksi. Palveluun sisältyvät lainsäädännön esityöt (hallituksen esitykset v:sta 1986 ja valiokuntamietinnöt v:sta 2001) ja oikeuskäytäntö (KKO:n ja KHO:n ratkaisut v:sta 1980, HO:n ratkaisuja v:sta 2007). Kirjat-osiossa on juridiikan perusteokset kaikilta oikeudenaloilta, KKO:n ratkaisut kommentein ja muutamia kommentaariteoksia (yhteensä noin 60 e-kirjaa).
**********
Suomen Laki (Finnish Law Online) includes the current legislation, government bills, judicial practice and the essential European Union legislation in Finnish and partially in Swedish and English.

Университетская библиотека онлине - Русская литератур
(Russian eBooks from University Library Online - Subject Collection Russian literature)

Palvelusta on hankittu käyttöön 5200 venäjänkielisen e-kirjan kokoelma Russian literature.
**********
Access to the subject collection Russian literature (about 5200 e-book titles). 

Osat / parts: 
The library of Russian classics
Old Russian literature
Literature XVIII-XX centuries
Literature XVIII-XX centuries
Drama
Poetry in XVII-XX centuries
Criticism. Social and Political Journalism
Russian Memoirs
Contemporary Literature

Dentistry & Oral Sciences Source
- Viitetiedot ja asbtraktit 230 hammaslääketieteen ja suuhygienian lehdestä
Kokotekstit 160 lehdestä
Lisätietoja: http://www.ebscohost.com/academic/dentistry-oral-sciences-source
**********
Dentistry & Oral Sciences Source also includes an unprecedented collection of important full-text journals, as well as dozens of full-text monographs. The collection includes more than 160 full-text journals, including many of the top ranked titles in the discipline. Searchable cited references are also included for 230 journals, with links to the complete text of many of the original works.
More information: http://www.ebscohost.com/academic/dentistry-oral-sciences-source

Uusia aineistoja MOT sanakirjastoon  / New e-resources to MOT dictionaries

MOT SilvaTerm1.0 
Kahdeksankielinen metsäalan termistö. Sisältää noin 8 000 termiä englanniksi, saksaksi, ranskaksi, italiaksi, espanjaksi, unkariksi, portugaliksi ja japaniksi. Termistö perustuu kansainvälisten metsäalan järjestöjen SilvaVoc-projektissa tehtyyn SilvaVoc-termistöön. **********
Terminological database for forestry based on the SilvaTerm terminology, produced in the SilvaVoc project by the international forestry organizations.  Contains about 8000 terms in English, German, French, Italian, Spanish, Hungarian, Portuguese and Japanese.

MOT Italia 1.0 
Yleiskielen suomi-italia-suomi –sanakirja
**********
Finnish-Italian-Finnish dictionary

MOT Oxford Chinese 1.0 (julkaistaan / will be published: 2Q/2012)
Yleiskielen englanti–kiina–englanti-sanakirja. Sisältää yli 670 000 sanaa, ilmausta ja käännöstä. Perustuu Oxford University Press -kustantamon julkaisemaan MOT Oxford Chinese Dictionary –sanakirjaan.
**********
English-Chinese-English dictionary. Contains over 670 000 words, phrases and translations. Based on printed MOT Oxford Chinese Dictionary published by Oxford University Press.

MOT Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas (Kotus)
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas -teokseen perustuva opas MOT-palvelun Books-osiossa (julkaistaan kevään 2012 aikana).
**********
A guide for spelling and grammar (Finnish).

Le Petit Robert de la langue française 2012
Noin 60 000 sanan ranskankielinen sanakirja.
**********
French dictionary (60 000 words).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti