E-aineistojen koekäytön palautelomake / Feedback on e-resources trials
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

perjantai 25. marraskuuta 2011

Ebraryn e-kirjat ladattavissa / Ebrary’s e-books are downloadable


Ebrary-webkirjaston e-kirjat on nyt ladattavissa työasemille ja lukulaitteille. Avatun kirjan toimintopalkissa on Download-painike, jolla useimmat kirjat voi ladata kokonaisuudessaan 14 vuorokaudeksi Adobe Digital Editions  –lukuohjelmalla. Lataaminen edellyttää maksuttoman henkilökohtaisen käyttäjätilin avaamista Ebrary-palveluun ja sisäänkirjautumista kyseiselle käyttäjätilille. Yhdellä käyttäjällä voi olla ladattuna maksimissaan 10 kirjaa kerrallaan. Lisäksi kirjoista voi ladata yksittäisiä lukuja tai tekstipätkiä (max 40 sivua) pdf-muodossa.

Adobe Digital Editions -lukuohjelma on yliopiston verkossa käytössä kaikilla työasemilla. Kotikoneille ohjelma on maksutta ladattavissa Adoben sivuilta. Ensimmäistä kertaa ohjelmaa avattaessa se kysyy tietokoneen auktorisointia (Authorize Computer). Auktorisointi ei ole välttämätön edellytys kirjojen lukemiselle Adobe Digital Editions -lukuohjelmalla. 

Lisätietoja: nelli@uef.fi
************
Now you can download Ebrary’s e-books on workstations and e-readers. If there is a download-button in the tool bar of the e-book that you have opened, then you can download most of the e-books in their entirety for up to 14 days with the Adobe Digital Editions reader software. In order to be able to download an e-book you will need to open a free personal user account in the Ebrary service and to log in to that account.  One user can download the maximum of 10 books at a time. In addition, you can download single chapters or sections (max. 40 pages) in PDF form.

Adobe Digital Editions reader software is available on all the workstations in the university’s network. To home computers, you can download the programme for free from the Adobe’s web page. When you open the programme for the first time it asks for the computer’s authorisation (Authorize Computer). However, you will be able to read the e-books with the Adobe Digital Editions reader software even without the authorisation.

Instructions for downloading
For more information: nelli@uef.fi

keskiviikko 2. marraskuuta 2011

Kotimaisia lehtiä Nellin e-lehtilistoille / Finnish titles to Nelli's e-journal lists


Nellin e-lehtilistojen iso puute on ollut se, etteivät kotimaiset tieteelliset lehdet ole olleet siellä kattavasti näkyvillä. Nyt asiaan tuli merkittävä korjaus, kun Elektra-palvelun lehdet saatiin ladattua listoille. Mukana on viitisenkymmentä kausijulkaisunimekettä Aikuiskasvatuksesta Virittäjään: ks. Nelli -> Elektroniset lehdet -> Haku -> Kustantaja: Elektra

Käyttöoikeus Elektran lehtiin meillä on toki ollut ennen tätäkin, mutta aiemmin Nellissä oli linkki vain palvelun pääsivulle. Linkkejä Elektra-lehtien yksittäisiin artikkeleihin löytyy mm. kotimaisesta Arto-artikkeliviitetietokannasta.

Muita Nellin Elektroniset lehdet -listalta löytyviä suomalaisia aineistoja ovat Kansalliskirjaston digitoimat historialliset sanomalehdet, PressDisplay-palvelun sanomalehdet sekä eräät Elektran ulkopuoliset tieteelliset tai ammattilehdet (esim. Liiketaloudellinen aikakauskirja, Suomen Lääkärilehti).

***


A shortcoming of the Nelli e-journal lists has been that the Finnish scientific journals have not been extensively available. Now there has been a major improvement in the matter when the journals in the Elektra-service have been downloaded to the lists. There are about fifty periodical titles from Agricultural and Food Science to Virittäjä: see Nelli ->Find E-journal -> Locate -> Vendor: Elektra.

We have had the access to the Elektra journals before but previously in the Nelli portal there was only a link to the service’s main page. Links to single articles in the Elektra journals can be found, for example, from the Arto reference database of Finnish articles.

Other Finnish material on the Nelli e-journal lists are historical newspapers digitized by the National Library, newspapers in the PressDisplay-service and some scientific and trade journals outside Elektra, for example, The Finnish Journal of Business Economics and Suomen Lääkärilehti (Finnish Medical Journal).