E-aineistojen koekäytön palautelomake / Feedback on e-resources trials
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

torstai 22. joulukuuta 2011

Lakkautettavia e-aineistotilauksia / E-resource order cancellations


Vuoden 2012 alussa lakkautetaan vähäisen käytön vuoksi seuraavien Itä-Suomen yliopistossa käytössä olleiden tietokantojen tilaukset:

Global Books in Print (Bowker)
Helecon MIX
Helecon SCIMA


Lisätietoja: nelli@uef.fi

***********
In the beginning of the year 2012 the University of Eastern Finland will cancel the orders of the following databases due to low usage rate:

Global Books in Print (Bowker)
Helecon MIX
Helecon SCIMA


For more information: nelli@uef.fi

torstai 15. joulukuuta 2011

Tuhansia open access -lehtiä Nellin lehtilistoille / Thousands of new Open access journals to Nelli journal lists


Nellin lehtilistoille on marras-joulukuun aikana lisätty tuhansia uusia open access -kausijulkaisuja eli vapaasti ilman tilausmaksua luettavissa olevia nimekkeitä. Edustettuna ovat kaikki tieteenalat ja maanosat, pienet ja suuret kielialueet. Monella taholla on käynnissä historiallisten sanoma- ja aikakauslehtien digitointiprojekteja samaan tapaan kuin omassa Kansalliskirjastossamme, mutta tarjolle tulee myös tuoreita tieteellisten lehtien vuosikertoja

Seuraavassa muutamia poimintoja Nellin open access -lehtipaketeista, joukossa sekä äskettäin Nelliin lisättyjä että siellä ennestään olleita. Paketteihin sisältyvät lehdet saat esille menemällä Nellissä välilehdelle Elektroniset lehdet > Haku, valitsemalla listalta kustantajan ja klikkaamalla HAE-painiketta.

 • Archives of African Journals (14 nimekettä, eri aloja, Afrikka)
 • Austlii Journal (41 nimekettä, oikeus- ja kauppatiede, Australia)
 • Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (157 nimekettä, kasvatushistoria, Saksa)
 • Chronicling America: Historic American Newspapers (139 nimekettä, sanomalehdet, Yhdysvallat)
 • Compact Memory (107 nimekettä, juutalaisten historia, saksalainen kielialue)
 • Dialnet (1 746 nimekettä, eri aloja, espanjalainen kielialue)
 • DigiZeitschriften (103 nimekettä, eri aloja, saksalainen kielialue)
 • DOAJ Directory of Open Access Journals (7 327 nimekettä, eri aloja)
 • European Union Publications (82 nimekettä, EU)
 • JST Journal@rchive (1 025 nimekettä, lääketiede, luonnontieteet, Japani)
 • Max Planck Digitale Bibliothek Juristische Zeitschriften des 19. Jahrhunderts (74 nimekettä, oikeushistoria, Saksa)
 • National Library of Finland Digital Collections (214 nimekettä, historialliset sanomalehdet, Suomi)
 • Numdam free (63 nimekettä, matematiikka ja tilastotiede, Ranska)
 • Retrodigitized Journals (SEALS) (117 nimekettä, eri aloja, Sveitsi)
 • Revues.org (260 nimekettä, eri aloja, Ranska)
 • Sabinet (59 nimekettä, eri aloja, Etelä-Afrikka)
 • Tímarit (282 nimekettä, historialliset sanoma- ja aikakauslehdet, Islanti, Fär-saaret)
 • US Government Documents (651 nimekettä, Yhdysvallat)
 • Zhurnal’nyj Zal (36 nimekettä, humanistiset tieteet, Venäjä)
***

During November and December thousands of new Open access (OA) periodicals have been added to Nelli’s journal lists. Open access means that the titles can be read freely without subscription. There are titles available from all the disciplines and continents from small and big language areas. In many countries the historical newspapers and magazines are being digitized in the same way as the Finnish historical newspapers are being digitized by the National Library. In addition, recent volumes of several scientific journals are available.

Below are some examples of Nelli’s OA journal packages, including some recently added packages as well as ones that have already been available previously. You can read the journals included in the packages in Nelli portal by choosing Find e-journal > Locate, then selecting a vendor from the list and clicking the GO-button.

• Archives of African Journals (14 titles, different disciplines, Africa)
• Austlii Journal (41 titles, law and business studies, Australia)
• Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (157 titles, history of education, Germany)
• Chronicling America: Historic American Newspapers (139 titles, newspapers, the United States)
• Compact Memory (107 titles, Jewish history, German language area)
• Dialnet (1 746 titles, different disciplines, Spanish language area)
• DigiZeitschriften (103 titles, different disciplines, German language area)
• DOAJ Directory of Open Access Journals (7 327 titles, different disciplines)
• European Union Publications (82 titles, EU)
• JST Journal@rchive (1 025 titles, medicine, science, Japan)
• Max Planck Digitale Bibliothek Juristische Zeitschriften des 19. Jahrhunderts (74 titles, legal history, Germany)
• National Library of Finland Digital Collections (214 titles, historical newspapers, Finland)
• Numdam free (63 titles, mathematics and statistics, France)
• Retrodigitized Journals (SEALS) (117 titles, different disciplines, Switzerland)
• Revues.org (260 titles, different disciplines, France)
• Sabinet (59 titles, different disciplines, South Africa)
• Tímarit (282 titles, historical newspapers and magazines, Iceland, the Faroe Islands)
• US Government Documents (651 titles, the United States)
• Zhurnal’nyj Zal (36 titles, humanities, Russia)

perjantai 25. marraskuuta 2011

Ebraryn e-kirjat ladattavissa / Ebrary’s e-books are downloadable


Ebrary-webkirjaston e-kirjat on nyt ladattavissa työasemille ja lukulaitteille. Avatun kirjan toimintopalkissa on Download-painike, jolla useimmat kirjat voi ladata kokonaisuudessaan 14 vuorokaudeksi Adobe Digital Editions  –lukuohjelmalla. Lataaminen edellyttää maksuttoman henkilökohtaisen käyttäjätilin avaamista Ebrary-palveluun ja sisäänkirjautumista kyseiselle käyttäjätilille. Yhdellä käyttäjällä voi olla ladattuna maksimissaan 10 kirjaa kerrallaan. Lisäksi kirjoista voi ladata yksittäisiä lukuja tai tekstipätkiä (max 40 sivua) pdf-muodossa.

Adobe Digital Editions -lukuohjelma on yliopiston verkossa käytössä kaikilla työasemilla. Kotikoneille ohjelma on maksutta ladattavissa Adoben sivuilta. Ensimmäistä kertaa ohjelmaa avattaessa se kysyy tietokoneen auktorisointia (Authorize Computer). Auktorisointi ei ole välttämätön edellytys kirjojen lukemiselle Adobe Digital Editions -lukuohjelmalla. 

Lisätietoja: nelli@uef.fi
************
Now you can download Ebrary’s e-books on workstations and e-readers. If there is a download-button in the tool bar of the e-book that you have opened, then you can download most of the e-books in their entirety for up to 14 days with the Adobe Digital Editions reader software. In order to be able to download an e-book you will need to open a free personal user account in the Ebrary service and to log in to that account.  One user can download the maximum of 10 books at a time. In addition, you can download single chapters or sections (max. 40 pages) in PDF form.

Adobe Digital Editions reader software is available on all the workstations in the university’s network. To home computers, you can download the programme for free from the Adobe’s web page. When you open the programme for the first time it asks for the computer’s authorisation (Authorize Computer). However, you will be able to read the e-books with the Adobe Digital Editions reader software even without the authorisation.

Instructions for downloading
For more information: nelli@uef.fi

keskiviikko 2. marraskuuta 2011

Kotimaisia lehtiä Nellin e-lehtilistoille / Finnish titles to Nelli's e-journal lists


Nellin e-lehtilistojen iso puute on ollut se, etteivät kotimaiset tieteelliset lehdet ole olleet siellä kattavasti näkyvillä. Nyt asiaan tuli merkittävä korjaus, kun Elektra-palvelun lehdet saatiin ladattua listoille. Mukana on viitisenkymmentä kausijulkaisunimekettä Aikuiskasvatuksesta Virittäjään: ks. Nelli -> Elektroniset lehdet -> Haku -> Kustantaja: Elektra

Käyttöoikeus Elektran lehtiin meillä on toki ollut ennen tätäkin, mutta aiemmin Nellissä oli linkki vain palvelun pääsivulle. Linkkejä Elektra-lehtien yksittäisiin artikkeleihin löytyy mm. kotimaisesta Arto-artikkeliviitetietokannasta.

Muita Nellin Elektroniset lehdet -listalta löytyviä suomalaisia aineistoja ovat Kansalliskirjaston digitoimat historialliset sanomalehdet, PressDisplay-palvelun sanomalehdet sekä eräät Elektran ulkopuoliset tieteelliset tai ammattilehdet (esim. Liiketaloudellinen aikakauskirja, Suomen Lääkärilehti).

***


A shortcoming of the Nelli e-journal lists has been that the Finnish scientific journals have not been extensively available. Now there has been a major improvement in the matter when the journals in the Elektra-service have been downloaded to the lists. There are about fifty periodical titles from Agricultural and Food Science to Virittäjä: see Nelli ->Find E-journal -> Locate -> Vendor: Elektra.

We have had the access to the Elektra journals before but previously in the Nelli portal there was only a link to the service’s main page. Links to single articles in the Elektra journals can be found, for example, from the Arto reference database of Finnish articles.

Other Finnish material on the Nelli e-journal lists are historical newspapers digitized by the National Library, newspapers in the PressDisplay-service and some scientific and trade journals outside Elektra, for example, The Finnish Journal of Business Economics and Suomen Lääkärilehti (Finnish Medical Journal).

tiistai 25. lokakuuta 2011

Ongelmia JBI Connect-tietokannan pdf-tiedostojen aukeamisessa / Problems opening pdf in JBI Connect database

JBI Connect (Joanna Briggs Institute, Clinical Online Network of Evidence for Care and Therapeutics) -tietokannan pdf-tiedostojen aukeamisessa on ongelmia. JBI:n tiedotteen mukaan asiaa selvitetään parhaillaan.

* * *

JBI inform that there are currently experiencing issues with some of documents when opening in PDF. They are working to rectify the issue and apologise for any inconvenience.

tiistai 18. lokakuuta 2011

Koekäytössä: Dentistry & Oral Sciences Source

Itä-Suomen yliopistossa ja KYSillä on 17.12.2011 saakka koekäytössä
-          Viitetiedot ja asbtraktit 210 hammaslääketieteen ja suuhygienian lehdestä
-          Kokotekstit 160 lehdestä
-          Lisätietoja osoitteessa http://www.ebscohost.com/academic/dentistry-oral-sciences-source

****************
On trial until 17th December 2011: Dentistry & Oral Science Source
Dentistry & Oral Sciences Source also includes an unprecedented collection of important full-text journals, as well as dozens of full-text monographs. The collection includes more than 160 full-text journals, including many of the top ranked titles in the discipline.- Searchable cited references are also included for 120 journals, with links to the complete text of many of the original works.
More information: http://www.ebscohost.com/academic/dentistry-oral-sciences-source

Koekäyttöpalaute / Feedback on the trial:  jukka.kananen (at) uef.fi

tiistai 11. lokakuuta 2011

Faculty of 1000 koekäytössä / on trial

Faculty of 1000 on koekäytössä Itä-Suomen yliopistossa 14.11.2011 saakka. Kyseessä on mm. uutuusseurantaan tarkoitettu uuden sukupolven työkalu, jossa analysoidaan systemaattisesti uusia biotieteiden ja lääketieteen tutkimusartikkeleita. Arvioinnin tekee alojensa tunnetut asiantuntijat. Jokaisesta artikkelista on kirjoitettu lyhyt arvio, joten palvelun avulla voi vaivattomasti pysytellä ajan tasalla omalla tiedealueellaan.

********************
Faculty of 1000 trial is taking place in UEF until 14th November 2011. The core database is updated daily and includes over 100,000 evaluations of the top published articles in biology and medicine. The faculty members are highly respected in their chosen fields and nominated by their peers. Specialists select and evaluate the best articles they have read in their subject fields. Evaluations are brief, accessible comments, highlighting the key findings and putting the work into context, accompanied by numerical scores to allow calculation of ratings and rankings.


Lisätietoa / What is F1000? Click here to find out http://f1000.com/about/whatis

Linkki videoesittelyyn / here is a link to online presentation: http://f1000.com/resources/f1000_and_scientist_resized.wmv


Koekäyttöpalaute / Feedback on the trial:  jukka.kananen (at) uef.fi

torstai 29. syyskuuta 2011

ebraryn e-kirjakysely opiskelijoille / Student E-book Survey

Opiskelija, vastaa Ebraryn kyselyyn elektronisten kirjojen käytöstä osoitteessa http://goo.gl/ubf7b Kaikkien vastaajien kesken arvotaan iPad. Kysely on voimassa 7.10.2011 saakka.


***********
Global Student E-book Survey
In a continual effort to understand students’ progressing usage of e-books and their e-book needs, ebrary is doing Global Student E-book Survey. We hope that this informal survey will provide valuable insight on how students' e-book usage and perceptions have changed over the past three years and unveil some and interesting findings and trends.

The 2011 Global Student E-book Survey questionnaire is available today here and will remain open through October 7. 
http://goo.gl/ubf7b


Lisätietoja: jukka.kananen(at)uef.fi

maanantai 19. syyskuuta 2011

Tieto työpöydälle! Kysely tutkijoille elektronisista julkaisuista / Survey for researchers on the use of electronic publications

Kansallinen elektroninen kirjasto FinELib toteuttaa 19.9.-16.10.2011 verkkokyselyn, joka on suunnattu tutkijoille. Tavoitteena on selvittää:
·       Mitkä tieteelliset julkaisut ovat tutkijoille tärkeitä
·       Miten tutkijat hakevat ja käyttävät elektronisia julkaisuja
·       Minkälaisia ongelmia tutkijat ovat kohdanneet käyttäessään elektronisia julkaisuja

Kyselyssä kiinnitetään huomiota myös ajankohtaisiin aiheisiin, kuten kansainvälistä ja monitieteistä tutkimustyötä tekevien tutkijoiden tiedonsaantiin sekä aineistohankintojen rahoittamiseen. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää erityisesti tutkijoille suunnattuja e-aineistopalveluja.

Vastanneiden kesken arvotaan 100 euron arvoinen lahjakortti kirjakauppaan. Vastaajat voivat jättää arvontaa varten yhteystietonsa erilliselle lomakkeelle, jota ei yhdistetä annettuihin vastauksiin.

Kysely löytyy FinELibin kotisivuilta:

Lisätietoja: Helena.silvennoinen-kuikka(at)uef.fi

*****************************************

The Finnish National Electronic Library, FinELib, is carrying out a survey aimed at researchers. The survey will be open from September 19th to October 16th 2011.

The survey will focus on the following themes:
·       Which scholarly publications are important to researchers
·       How researchers use electronic publications
·       What problems researchers have encountered when using electronic publications

 The survey will also address topical issues such as the acquisition of information by those carrying out international and multi-disciplinary research.  The results of the survey will be used to develop more effective and comprehensive services for researchers.

A book-token worth 100 euro will be raffled among the respondents. For the purposes of the raffle, respondents can give their contact information on a separate form that will not be linked with the answers given.

The questionnaire is found at FinELib homepage:

More information: helena.silvennoinen-kuikka(at)uef.fi

torstai 25. elokuuta 2011

E-kirjoja koekäytössä EBSCOhostissa / Free trial of e-books on EBSCOhost

EBSCOhostissa on kuukauden ajan (24.9.2011 saakka) koekäytössä e-kirjojen koekäyttökokoelma, joka on tarkoitettu käyttöliittymään ja toimintoihin tutustumiseen eikä anna kattavaa kuvaa kokoelmien sisällöstä.

There is one month (until 24th September) free trial for testing e-books collection on EBSCOhost. 

E-kirjakokoelma/E-books:


Äänikirjat/Audiobooks:Koekäyttöpalaute / Feedback on the trial:  jukka.kananen (at) uef.fi

torstai 23. kesäkuuta 2011

Elsevierin e-kirjoja koekäytössä / Free trial of Elsevier e-books


Kansallinen elektroninen kirjasto FinELib on järjestänyt jäsenorganisaatioilleen koekäytön kolmesta Elsevierin e-kirjakokoelmasta (Engineering 2010, Finance 2010 ja Media Technology 2010). Koekäyttö on avoinna 31.8.2011 saakka. Kirjat ovat käytettävissä Elsevierin ScienceDirect-käyttöliittymässä. Käyttöliittymässä on esillä myös ne e-kirjat, jotka on hankittu itselle jo aiemmin (mm.  joitakin käsikirjoja ja hakuteoksia). 

*************
Free trial of three ebook collections of Elsevier (Engineering 2010, Finance 2010 and Media Technology 2010) is available for the members of the Finnish Electronic Library FinELib.  The trial access will expire on 31st August. E-books are available on the ScienceDirect platform of Elsevier. E-books already acquired are available on the same platform (e.g. some handbooks and reference works).


Koekäyttöpalaute / Feedback on the trial:  jukka.kananen (at) uef.fi

torstai 16. kesäkuuta 2011

Ellibs-verkkokirjaston käyttöliittymä uudistettu / The renewal of Ellibs web library user interface

Käyttöliittymässä on mm. seuraavia uudistuksia:
- Nähtävillä ovat myös ne Ellibs-kirjakaupassa olevat e-kirjat, joita ei ole hankittu kirjaston Ellibs-verkkokirjastoon.
- Kirjakaupan puolelta löytyvää hyödyllistä e-kirjaa voi ehdottaa hankittavaksi kirjaston omaan Ellibs-verkkokirjaston kokoelmaan ehdotuslinkin avulla.
- Palvelun kautta voi lähettää myös muita viestejä kirjaston henkilökunnalle tai Ellibsille.
- Kehittyneemmät hakuominaisuudet
- Kirjojen kommentointi ja linkkien jako sosiaaliseen mediaan

***********
Renewals in the user interface (e.g.):
- The bookstore area displays all the e-books in the Ellibs
- If a book that is being looked for is not found in our own Ellibs web library, you can suggest it to be acquired to the collection
- You can send a message via the Ellibs web library to the library staff of University of Eastern Finland or Ellibs
- More advanced search options
- Possibility to comment e-books and share links via social media

Ellibs 

Lisätietoja / For more information: kaarina.merilainen(at)uef.fi

keskiviikko 1. kesäkuuta 2011

Koekäytössä e-lehtiä / Free trial of e-journals: SAGE Premier collection


Itä-Suomen yliopistossa on koekäytössä SAGE Premier -lehtiä 30.11.2011 saakka. Palvelu sisältää 555 lehteä vuodesta 1999 lähtien. Aihealueita ovat mm. kasvatustiede, kulttuurintutkimus, lääke- ja terveystieteet, politiikan tutkimus, psykologia, sosiologia, talous- ja hallintotieteet, uskontotiede ja viestintä.

****************
SAGE Premier collection includes 555 full text journals from the year 1999 onwards. Disciplines in this service are e.g. education, cultural studies, health and medicine, political studies, psychology, sociology, economics, religious studies and communication. Trial access will expire on November 30th.Koekäyttöpalaute / Feedback on the trial: tietopalvelu(at)uef.fitiistai 24. toukokuuta 2011

Koekäytössä / Free trial: BioOne


BioOne-tietokanta sisältää biologian alan lehtiä kokoteksteinä. Lehtiä on 167 kpl eri kustantajilta ja ne ovat verkossa luettavissa pääosin 2000-luvulta alkaen. Tietokannassa voi tehdä hakuja artikkeleiden sisällöistä sekä selata yksittäisiä lehtiä. Aihealueista erityisesti eläintiedettä ja lintututkimusta on verraten runsaasti.

Etäkäyttö ei ole mahdollista koekäytön aikana. BioOne on käytössä 13.6.2011 saakka.

*******************
The BioOne database contains biological online journals, with full texts covering 2000s. There are 167 journals from several publishers. You can search the contents of articles or browse journals by title. Subjects cover all biological sciences, but zoology and ornithology are slightly emphasized.

Remote access during the trial is not possible. BioOne is available until June 13th, 2011.


Koekäyttöpalaute / Feedback on the trial: tietopalvelu@uef.fi

maanantai 2. toukokuuta 2011

Primal Pictures – 3D-anatomiaohjelma koekäytössä / Free trial of Primal Pictures – 3D human anatomy

Tutustu ihmiskehoon kolmiulotteisesti!
3D-anatomiaohjelma on tarkoitettu avuksi kliiniseen hoitoon, tutkimukseen ja opetukseen. Primal Pictures sisältää yli 6500 kolmiulotteista anatomiamallia, mukaan lukien kaikki tärkeimmät elimet ja ihmiskehon järjestelmät. Voit kääntää anatomiamalleja 360 astetta, kuoria kerroksia pois ja lisätä niitä. Voit zoomailla rakenteita ja löytää tietoja niistä. Ohjelmissa on myös tuhansia dioja, videokuvia ja animaatiota.

Primal Pictures -koekäyttö on voimassa 31.5.2011 saakka. (Pääsy vain Kuopion kampuksella.)
**************************************

Primal Pictures on OvidSP includes 3D models of over 6500 anatomy models. Modules focus on individual organs, regions of the body or and anatomical systems.
Primal Pictures trial ends 31st of May. (Accessible on Kuopio Campus only.)***************************************

Primal Pictures: http://ovidsp.ovid.com/autologin.html
Klikkaa yläpalkista Primal Picturers.

Koekäyttöpalaute / Feedback on the trial: tietopalvelu@uef.fi

keskiviikko 13. huhtikuuta 2011

E-lehtien saatavuustiedot on korjattu / Errors in the availability of e-journals have been fixed

EBSCOhost Academic Search Premier –palvelun virheelliset e-lehtien saatavuustiedot Nellissä on korjattu.

************
Incorrect availability information of some e-journals (EBSCOhost Academic Search Premier) in the Nelli portal has been fixed.

keskiviikko 6. huhtikuuta 2011

CSA-tietokannat siirtyivät ProQuest-käyttöliittymään / CSA databases switched to ProQuest search interface

CSA-tietokantojen omistaja ProQuest on korvannut Illumina-käyttöliittymän omalla ProQuest-käyttöliittymällään. Hakuominaisuudet ovat samat kuin Illuminassa, mutta ulkonäköä ja toiminnallisuuksia on kehitetty. Tietokantojen nimet ja sisällöt pysyivät ennallaan.

Muutos näkyy Nelli-portaalin tietokantalistalla, jossa "CSA Illumina" on nyt "CSA ProQuest". Muut CSA-tietokannat löytyvät edelleen entisillä nimillään.

Lisätietoja: nelli (at) uef.fi, tietopalvelu (at) uef.fi

************
The owner of CSA databases, ProQuest, replaced Illumina search interface with its own ProQuest interface. Appearance and functionalities have been improved while search characteristics and individual database names and contents remain uchanged.

The switchover is seen in Nelli portal database list, where "CSA Illumina" appears now as "CSA ProQuest". Other CSA database names are not changed.

Further information: nelli (at) uef.fi, tietopalvelu (at) uef.fi

perjantai 1. huhtikuuta 2011

Nellin e-lehdissä virheellisiä saatavuustietoja / Errors in the availability of e-journals in Nelli portal

Tietojen päivityksen yhteydessä osaan Nellin e-lehdistä on tullut virheellisiä saatavuustietoja. Kaikkiin EBSCOhost Academic Search Premier –palvelun e-lehtien artikkeleihin ei todellisuudessa ole käyttöoikeutta. Lehtikohtainen todellinen saatavuustilanne on tarkistettavissa EBSCOhost Academic Search Premier –lehtilistasta. Palveluntarjoaja selvittelee tilannetta EBSCOn kanssa.

Pahoittelemme!

************
Due to errors in the monthly update, some e-journals have incorrect availability information in the Nelli portal. We do not have access to some of the e-journals of EBSCOhost Academic Search Premier now listed in the Nelli portal. You can check the correct availability information in the title list of EBSCOhost Academic Search Premier. The service provider will examine the problem with EBSCO. 

We are sorry for any inconvenience! 

Lisätietoja / further information: kaarina.merilainen (at) uef.fi

perjantai 25. maaliskuuta 2011

Koekäytössä neurotieteiden lehtiä / Free trial: Neuro science related journals


Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella mukaan lukien Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on koekäytössä neurotieteiden lehtiä: Behavioural Neurology, Journal of Pediatric Neurology, Neurorehabilitation, Restorative Neurology and Neuroscience sekä Journal of Vestibular Research.

Koekäyttö päättyy 10.6.2011

*********************

The University Library has arranged on Kuopio campus including Kuopio university hospital free trial of the following titles: Behavioural Neurology, Journal of Pediatric Neurology, Neurorehabilitation, Restorative Neurology and Neuroscience, Journal of Vestibular Research.
  
The trial access will expire on June 10th.


Koekäyttöpalaute / Feedback on the trial: tietopalvelu(at)uef.fi