E-aineistojen koekäytön palautelomake / Feedback on e-resources trials
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

keskiviikko 16. lokakuuta 2013

Nelli toimii jälleen / Problems with Nelli portal resolved

Nellin toiminnassa vikaa / Problems with Nelli portal

Ongelmaa selvitellään parhaillaan. Pahoittelemme toimintaongelmista aiheutuvia hankaluuksia!
*******
Problems are being resolved. We are sorry for any inconvenience!

Kaarina Meriläinen
Verkkoresurssipalvelut / Online Resource Services

Lisätietoja / For more information: nelli (at) uef.fi


perjantai 11. lokakuuta 2013

Ovatko e-kirjat tuttuja? / Familiar with e-books?

Kirjaston kotisivuilta löydät tietoa kirjaston e-kirjatarjonnasta ja opastusta keskeisimpien e-kirjapalveluiden käyttöön: http://www.uef.fi/fi/kirjasto > Kokoelmat > E-kokoelmat > E-kirjat

Keskeisimpien e-kirjapalveluiden käyttöohjeita

Ja samat löydät e-kirjoja etsiessäsi myös Joskusta!
*********
On the library’s homepage you can find information on our e-book selection, as well as guides for using popular e-book services: http://www.uef.fi/en/kirjasto  > Collections > Electronic collections > E-books  


The same information is on the Josku database as well!Kaarina Meriläinen
Verkkoresurssipalvelut / Online Resource Services

Lisätietoja / For more information: nelli (at) uef.fi

Uusi teologian kokotekstitietokanta / A new full text database of Theology: Encyclopedia of the Bible and its Reception OnlineKirjaston asiakkaiden käyttöön on hankittu teologian kokotekstitietokanta  Encyclopedia of the Bible and its Reception Online, joka on laaja Raamatun ja sen reseptiohistorian hakuteos juutalaisuuden ja kristinuskon parissa. Artikkelit perustuvat uusimpaan eksegeettiseen tietoon sekä reseption osalta laajaan kulttuurihistorialliseen näkökulmaan.
Tietokanta löytyy kirjaston Nelli-portaalista: http://www.nelliportaali.fi

UEF Library has acquired a new full text database of Theology. Encyclopedia of the Bible and its Reception Online is a comprehensive encyclopedia on the Bible, its historical study and its reception in theology and various fields of culture. The articles of EBR are based on latest scientific study and comprehensive information on the cultural impact of the Bible.
Database can be found in the Nelli portal of the University of Eastern Finland Library: http://www.nelliportaali.fi.

Lisätietoja / more information: jussi.hyvarinen@uef.fi

keskiviikko 9. lokakuuta 2013

Kaksi uutta kirjallisuudentutkimuksen kokotekstitietokantaa koekäytössä / Two Literature full text databases on trial

Koekäyttöön on hankittu tietokannat  / We have on trial databases Caribbean Literature ja/and South and Southeast Asian Literature.

Caribbean Literature is a searchable collection of poetry and fiction produced in the region during the 19th and 20th centuries. The titles selected by our editors are presented in the original: English, French, Spanish, Dutch, and various Creole languages. It also features dictionaries of the Creole spoken in these countries. Caribbean Literature gives users immediate access to a treasury of classic, rare, and contemporary literature.The literature of the Caribbean is exceptional, both in language and subject. More than a million and a half Africans, along with many Indians and South Asians, were brought to the Caribbean between the fifteenth and nineteenth centuries. Today, their descendants are active in literature and the arts, producing literature with strong and direct ties to traditional African expressions. This literary connection, combined with the tales of survival, exile, resistance, endurance, and emigration to other parts of the Americas, makes for a body of work that is essential for the study of the Caribbean and the Black Diaspora—and indeed central for our understanding of the New World.

Until 7th November 2013, all students, faculty, and staff may access Caribbean Literature by going directly to: http://cali.alexanderstreet.com

For more information about the content included in this collection, click HERE. For general help, including navigation instructions and search tips, click HERE.
  

South and Southeast Asian Literature is a searchable collection of fiction and poetry written in English by authors from South and Southeast Asia and their Diasporas. Focusing on works composed during the late-colonial and postcolonial eras, the collection will also feature author interviews and manuscript materials that will shed additional light on the rich literary heritage and emerging traditions of this region. New content is uploaded on a biweekly basis, giving users immediate access to a steadily growing treasury of classic, rare, and contemporary literature. The database currently has over 100,118 pages.
 
Until 7th November 2013, all students, faculty, and staff may access Caribbean Literature by going directly to: http://lit.alexanderstreet.com/sali


For more information about the content included in this collection, click  HERE . For general help, including navigation instructions and search tips, click HERE.

Tapani Toivanen 9.10.2013

perjantai 4. lokakuuta 2013

Ei pääsyä Translations Studies Online -palveluun / No access to Translations Studies Online

Translation Studies Online -palveluun ei päästä tällä hetkellä. Palveluntarjoja selvittelee ongelmaa.

Pahoittelemme tästä aiheutuvaa harmia!
********

We have no access to Translation Studies Online at the moment. Problems are being solved by publisher.

We are sorry for any inconvenience!

Lisätietoja / For more information: Kaarina.Merilainen (at) uef.fi

Katkos Oppiportissa 4.10.


Oppiportti-palvelimen konesali siirretään perjantaina 4. lokakuuta 2013 kello 10:00 - 16:00 välisenä aikana. Tämä aiheuttaa palvelussamme palvelukatkon, jonka arvioimme kestävän noin kolme tuntia.

Pahoittelemme palvelukatkosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja: Mari Ketola, p. 050 5819221, mari.ketola(at)duodecim.fi