E-aineistojen koekäytön palautelomake / Feedback on e-resources trials
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

maanantai 31. tammikuuta 2011

Uusia Taylor and Francisin e-lehtiä / New Taylor and Francis e-journals

Itä-Suomen yliopistolle on hankittu pääsy noin 1300 Taylor & Francisin e-lehteen. Uutena on hankittu lehtikokoelmat Social Science & Humanities ja Science & Technology.

Palvelu on Itä-Suomen yliopiston kirjaston Nelli-portaalissa (http://www.nelliportaali.fi/) nimellä ‘informaworld - Journals (Taylor and Francis)’.  Lehdet löytyvät Nellistä myös lehden nimen mukaan.

Lehtilista (Social Science & Humanities)
Lehtilista (Science & Technology)

Lisätietoja:  Jukka.Kananen (at) uef.fi

**********
New Taylor and Francis e-journal package is available at the University of Eastern Finland. The package includes Social Science & Humanities (SSH) and Science & Technology (S&T) Collections.

The name of the e-journal package is ‘informaworld - Journals (Taylor and Francis)’ in the Nelli portal of the University of Eastern Finland Library: (http://www.nelliportaali.fi/).  Journals can also be found by the title in the Nelli portal.

Title list (Social Science & Humanities)
Title list (Science & Technology)

For more information: Jukka.Kananen (at) uef.fi

keskiviikko 26. tammikuuta 2011

Koekäytössä / Free trial: Global Issues in Context

Gale Cengage tarjoaa koekäytön Global Issues in Context -aineistoon Kansallisen elektronisen kirjaston FinELibin jäsenorganisaatioille. Koekäyttö on avoinna 11.3.2011 saakka. Palvelu avataan syöttämällä pyydetyt käyttäjätiedot palvelun etusivulle.

***********
Free trial of Global Issues in Context (Gale Cengage) is open for the members of the Finnish Electronic Library FinELib. The trial access is available until the 11th March 2011. To access the trial enter the user information asked and then click submit.

http://www.galeuk.com/trials/finelibgic

Koekäyttöpalaute / Feedback on the trial: tietopalvelu (at) uef.fi

Koekäytössä / Free trial: Palgrave Mcmillan eBooks & Handbooks

Itä-Suomen yliopistoon on hankittu koekäyttöön Palgrave Mcmillanin käsikirjoja ja e-kirjoja. Koekäyttö kestää 28.3.2011 saakka. Etäkäyttö ei ole koekäytön aikana mahdollista.

*********
The trial of Palgrave Mcmillan eBooks &Handbooks has been set up for the University of Eastern Finland. Trial access will expire on 28th March 2011. Remote access is not possible during the trial.

eBooks:
Economics & Finance Collection 2009
Economics & Finance Collection 2008
History Collection 2006
Language & Linguistics Collection 2007
Literature & Performing Arts Collection 2006
Political & International Studies Collection 2008 
Religion & Philosophy Collection 2006
Social & Cultural Studies Collection 2007

Handbooks:
Palgrave Dictionary of Economics 
Statesmans Year Book

Koekäyttöpalaute / Feedback on the trial:  tietopalvelu (at) uef.fi 

tiistai 25. tammikuuta 2011

Wileyn e-lehtipaketti uudelleen käyttöön / Wiley’s e-journal package is available again

Wileyn e-lehtipaketti on jälleen ajantasaisena käytössä Itä-Suomen yliopistossa. Pakettiin kuuluvien lehtien uudet numerot päivittyvät palveluun lehtien ilmestymisaikataulun mukaisesti.

E-lehtipaketti löytyy Itä-Suomen yliopiston kirjaston Nelli-portaalista (http://www.nelliportaali.fi/) tietokantanimellä Wiley Online Library. Lisäksi paketin sisältämät lehdet ovat etsittävissä Nellistä lehden nimen mukaan.

Lehtilista

Lisätietoja: jukka.kananen (at) uef.fi

**********
Wiley’s up-to-date e-journal package is available again at the University of Eastern Finland. New issues of the journals included in the package will be available as soon as they are released.

You can find both the Wiley Online Library database and the e-journals in it by their titles in the Nelli portal of the University of Eastern Finland Library: (http://www.nelliportaali.fi/).


For more information: jukka.kananen (at) uef.fi

perjantai 21. tammikuuta 2011

Käyttöön hankittu uusi tilastotietokanta: Elinkeinorakenne ja työssäkäynti

Kyseessä on Tilastokeskuksen tilastotietokanta, joka kuuluu osana suurempaan Väestötietopalvelu-kokonaisuuteen. Tietokannan taulukot sisältävät tietoa mm. Suomen elinkeinorakenteesta, alueella asuvista työllisistä ja työttömistä, alueen työpaikoista toimialoittain, pendelöinnistä, väestöstä toiminnan mukaan, ammattiasemasta, työnantajasektorista ja tuloista.

Tietokanta löytyy Itä-Suomen yliopiston kirjaston Nelli-portaalista (http://www.nelliportaali.fi/). Avaa palvelu Kirjaudu sisään -linkistä. Tietokannan etäkäyttö ei ole sallittu.

Lisätietoja: kaarina.merilainen (at) uef.fi

keskiviikko 19. tammikuuta 2011

Hankittu uusi viittaustietokanta / New reference database has been acquired - Essential Science Indicators (ESI)


Essential Science Indicators (ESI) on työkalu, joka sisältää tutkimuksen arvioinnissa hyödynnettävää materiaalia, kuten laitosten ja tutkijoiden julkaisumääriä ja lehtien ja artikkelien saamien viittausten määriä. Sen avulla on mahdollista vertailla tieteellisen julkaisemisen ja viittausten määriä mm. organisaatiotasolla, maittain, julkaisuittain ja yksittäisten tutkijoiden tasolla 22 eri tieteenalalla erityisesti luonnontieteissä ja lääketieteessä 10 vuoden ajalta. Lähdeaineistona on yli 11 000 tieteellistä lehteä.

Essential Science Indicators löytyy Itä-Suomen yliopiston kirjaston Nelli-portaalista (http://www.nelliportaali.fi/).

Lisätietoja: kaarina.merilainen (a) uef.fi
************
Essential Science Indicators (ESI) can be used as a tool in the evaluation of research. It includes information on the number of publications by departments and researchers and the number of citations to journals and articles. It can help to compare the number of scientific publications and citations on the organizational and international level, as well as on the level of different journals and individual researchers. ESI includes material from over 11 000 scientific journals on 22 different disciplines, especially on natural sciences and medicine, from the last ten years. 

You can find the Essential Science Indicators in the Nelli portal of the University of Eastern Finland Library (http://www.nelliportaali.fi).

For more information: kaarina.merilainen (a) uef.fi


Uusi tutkimusmenetelmätyökalu / New research methods tool - SAGE Research Methods Online (SRMO)

SAGE Research Methods Online (SRMO) on uusi tutkimusmenetelmätyökalu. Palvelu sisältää 504 kirjaa (mm. sarja Quantitative Applications in the Social Sciences QASS eli Little Green Book), 6 sanakirjaa, 4 hakuteosta sekä lehtiartikkeleita. Aineistoa on mahdollista etsiä hakusanoilla, selaamalla kirjalistoja tai valmiin tutkimusmetodikartan avulla.

Palvelu löytyy Itä-Suomen yliopiston kirjaston Nelli-portaalista (http://www.nelliportaali.fi/).

Lisätietoja: kaarina.merilainen (a) uef.fi
************
SAGE Research Methods Online (SRMO) is a new research methods tool, linking SAGE's renowned research methods content with search tools to help researcher answer their research methods questions. The site contains 504 book titles, including the entire Quantitative Applications in the Social Sciences QASS (aka Little Green Book) series, 6 dictionaries, 4 encyclopedias and journal articles.

The service can be found in the Nelli portal of the University of Eastern Finland Library (http://www.nelliportaali.fi/).

For more information: kaarina.merilainen (a) uef.fi

tiistai 18. tammikuuta 2011

Ongelmat JBI Connect -tietokannan käytössä ratkaistu / Problems with JBI Connect database have been resolved

Ongelmia Taylor & Francisin e-kirjojen käytössä / Problems with Taylor & Francis e-books

Taylor & Francisin e-kirjat eivät ole tällä hetkellä käytettävissä. Ongelmaa selvitellään parhaillaan. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa!
*************
E-books of Taylor & Francis are not available at the moment. The problem is being solved. We are sorry for possible inconvenience!

Lisätietoja / For more information: nelli (a) uef.fi

tiistai 11. tammikuuta 2011

Uusia elektronisia käsikirjoja / New electronic handbooks - (CRC Press, Elsevier, Oxford University Press, SAGE)

Elektronisia käsikirjoja on hankittu kirjaston kokoelmiin monilta tieteenaloilta (yhteensä 190 kpl). Kirjat löytyvät Nelli-portaalista käsikirjapakettien nimillä.  Lisäksi kaikki e-käsikirjat viedään yksittäin Josku-tietokantaan.

Hankitut käsikirjapaketit ja niiden sisältämät kirjanimekkeet:

CRC Handbook of Chemistry and Physics Online
Elsevier Reference Works (on haettavissa Nelli-portaalista nimellä Elsevier Books on Science Direct, mikä sisältää myös aiemmin hankitut e-kirjanimekkeet )
Oxford Handbooks Online – Business & Management
Oxford Handbooks Online – Philosophy
SAGE Reference Online

Lisätietoja: kaarina.merilainen (a) uef.fi

*******
Altogether 190 new electronic handbooks from different disciplines have been acquired to the UEF library’s collections. You can find the handbooks from the Nelli portal by searching with the title of the handbook package.  In addition, all the e-handbooks can individually be added to the Josku database.

The titles of the acquired e-handbook packages or the disciplines included in them:

CRC Handbook of Chemistry and Physics Online
Elsevier Reference Works (can be found from the Nelli portal by searching ‘Elsevier Books on Science Direct’, which also includes all the e-book titles acquired earlier)
Oxford Handbooks Online – Business & Management
Oxford Handbooks Online – Philosophy
SAGE Reference Online

For more information: kaarina.merilainen (a) uef.fi

perjantai 7. tammikuuta 2011

Ongelmia JBI Connect -tietokannan käytössä / Problems with the access of JBI Connect database

JBI Connect (Joanna Briggs Institute, Clinical Online Network of Evidence for Care and Therapeutics) -tietokannan kokotekstit eivät tällä hetkellä avaudu. Ongelmaa selvitetään parhaillaan.

************

Full text of JBI Connect (Joanna Briggs Institute, Clinical Online Network of Evidence for Care and Therapeutics) database can not be opened. The problem is being solved.