E-aineistojen koekäytön palautelomake / Feedback on e-resources trials
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

maanantai 19. syyskuuta 2011

Tieto työpöydälle! Kysely tutkijoille elektronisista julkaisuista / Survey for researchers on the use of electronic publications

Kansallinen elektroninen kirjasto FinELib toteuttaa 19.9.-16.10.2011 verkkokyselyn, joka on suunnattu tutkijoille. Tavoitteena on selvittää:
·       Mitkä tieteelliset julkaisut ovat tutkijoille tärkeitä
·       Miten tutkijat hakevat ja käyttävät elektronisia julkaisuja
·       Minkälaisia ongelmia tutkijat ovat kohdanneet käyttäessään elektronisia julkaisuja

Kyselyssä kiinnitetään huomiota myös ajankohtaisiin aiheisiin, kuten kansainvälistä ja monitieteistä tutkimustyötä tekevien tutkijoiden tiedonsaantiin sekä aineistohankintojen rahoittamiseen. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää erityisesti tutkijoille suunnattuja e-aineistopalveluja.

Vastanneiden kesken arvotaan 100 euron arvoinen lahjakortti kirjakauppaan. Vastaajat voivat jättää arvontaa varten yhteystietonsa erilliselle lomakkeelle, jota ei yhdistetä annettuihin vastauksiin.

Kysely löytyy FinELibin kotisivuilta:

Lisätietoja: Helena.silvennoinen-kuikka(at)uef.fi

*****************************************

The Finnish National Electronic Library, FinELib, is carrying out a survey aimed at researchers. The survey will be open from September 19th to October 16th 2011.

The survey will focus on the following themes:
·       Which scholarly publications are important to researchers
·       How researchers use electronic publications
·       What problems researchers have encountered when using electronic publications

 The survey will also address topical issues such as the acquisition of information by those carrying out international and multi-disciplinary research.  The results of the survey will be used to develop more effective and comprehensive services for researchers.

A book-token worth 100 euro will be raffled among the respondents. For the purposes of the raffle, respondents can give their contact information on a separate form that will not be linked with the answers given.

The questionnaire is found at FinELib homepage:

More information: helena.silvennoinen-kuikka(at)uef.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti